A precíziós gazdálkodás forradalmasíthatja a hazai mezőgazdaságot 

Szerző: | 2023. november. 17. | Agrártechnológia, Makroverzum, Technológia

A Makronóm Intézet legfrissebb és egyben utolsó kitörési pontokkal foglalkozó elemzése az agrártechnológiában rejlő lehetőségeket mutatja be. A precíziós, azaz a modern technológiával történő gazdálkodás segítségével a gazdák hatékonyabban használhatják ki a szűkös erőforrásokat, és optimálisabb körülmények között termeszthetik a különböző növényeiket, tenyészthetik az állataikat. 

Ne maradjon le! 
Az MBH Bank Makronóm Makroverzum konferencia keretében a magyar gazdaságstratégia legfontosabb céljai mellett a gazdaság technológiai kitörési pontjait is megismerhetik a résztvevők 2023. november 20-án. A jegyértékesítés már elkezdődött. A részletekről itt tájékozódhat. 

A drónoknak nagy szerepe lehet abban, hogy a gazdák ezentúl hatékonyabban követhessék nyomon a terményeik fejlődését, azok tápanyaghiányát előbb vehessék észre, ami alapján jobb döntéseket tudnak majd hozni. 

A Makronóm Intézet 2023-ban részletes kutatást végzett, amelynek elsődleges célja a magyar gazdaság kitörési pontjainak, illetve növekedési fókuszterületeinek meghatározása volt. A kutatás és a kapcsolódó elemzői tevékenység olyan területeket érintett, amelyek a 2023–2030-as időszak alatt lehetőséget adnak a gazdaság regionális súlyának és versenyképességének fenntartható növelésére. Az előző cikkben bemutattuk az élelmiszer-technológia területét, most pedig az agrártechnológia kerül sorra

A technológia rövid bemutatása 

Az agrártechnológia alatt azokat a technikákat értjük, amelyek célja az állatok fejlődésének, illetve a növények növekedésének és betakarításának ellenőrzése, megfigyelése és befolyásolása annak érdekében, hogy növekedjen a kibocsátás, a hatékonyság és a profitabilitás. Az alkalmazott technikák több technológiai terület együttes alkalmazását is igényelhetik (pl. mesterséges intelligencia, drónok, robotika, biotechnológia). 

A szektorban zajló globális digitalizációs és hatékonyságnövelési trendek ösztönzőt jelentenek a gazdálkodók számára, hogy áttérjenek az adatalapú, a technológiai újításokat adaptáló automatizált növénytermesztési és állattenyésztési módszerekre. 

Felhasználási területek 

A témához kapcsolódó szakirodalmi kutatás, illetve az érintett interjúkat követően megállapítható, hogy a kitörési pont felhasználási területei közé elsősorban a drónok, a biotechnológia, a robotika, valamint a mesterséges intelligencia tartoznak. 

1. ábra – Az agrártechnológia elsődleges felhasználási területei 


Forrás: szakirodalmi források 

Piaci potenciál 

A nemzetközi adatbázisok és a témával foglalkozó szakcikkekben foglalt információk alapján az agrártechnológia piacának globális mérete 2022-ben 6,6 ezer milliárd forint értékű volt, ám 2030-ra akár 14,5 ezer milliárd forintosra is bővülhet, amely mintegy 10 százalékos évenkénti növekedés. Az előzetes várakozások szerint a magyarországi a piac mérete elérheti a 76 milliárd forintot is 2030-ra. 

A globális piac már növekedési fázisban van, ennek köszönhetően – a kapcsolódó prognózisok alapján – a biotechnológiába történő befektetések akár középtávon (2025–2030 között) megtérülhetnek. 

A felmérés alapján megállapítható, hogy sok beszállító, viszont kevés vevő van jelen a piacon, ami miatt mérsékelten koncentrált piacról beszélhetünk, tehát még nem alakult ki olyan intenzív verseny, mint más már vizsgált területeken a 3725 szereplő között. Nem meglepő módon az öt legnagyobb vállalat között három is az Amerikai Egyesült Államokban található (Plenty, BeeHero, Sound Agriculture), de a világ legnépesebb országa, India is képviselteti magát (Aquaconnect, Cropin), sőt a legnagyobb céget – Cropin – is ők adják. A V4 országait vizsgálva azt állapíthatjuk meg, hogy Magyarország fontos szereplőnek számít ezen a piacon, három nagyvállalat is magyar érdekeltségű (Growberry, Ongo Vettech, ALZARGO), de Szlovákia (Veles Farming) és Lengyelország (AgronetPRO) is ad fontos cégeket.  

Az élelmiszer-technológia iparágának közepes az energiaigénye, valamint számottevő Magyarország importkitettsége több, a területen szükséges alapanyag esetében is. Ezek a tényezők akár meg is nehezíthetik az új szereplők piacra lépését. 

Humánerőforrás-szükséglet 

A technológiai kitörési pontokra általánosságban jellemző, hogy viszonylag magas a humánerőforrás-szükségletük, amely kifejezetten igaz az agrártechnológia kapcsán is. Az érintett interjúk tapasztalatai és a releváns szakirodalomban olvasottak alapján – a valódi kitörési ponttá váláshoz szükséges kompetenciák figyelembevételével – öt kiemelkedő szakmai végzettség rajzolódott ki, amelyekre kiemelt figyelmet szükséges fordítani a következő években, leginkább azért, mert közölük három is hiányszakmának számít Magyarországon. Ezek a képzési területek az alábbiak: 

  • Agrár- és kertészmérnök, agrártechnológus: Elérhetőségük átlagos vagy átlag alatti. Esetükben a rendszerszemléletű, komplex gondolkodásmód a legfontosabb. 
  • (Mezőgazdasági) gépészmérnök: Elérhetőségük átlag alatti, hiányszakma. Olyan gépészmérnökre van szükség, akik specifikusan értenek egy területhez (pl. tüzeléstechnológia). 
  • Agrármérnök IT-s tudással: Elérhetőségük átlagos. Olyan agrármérnökökre van szükség, akiknek megvan az IT-képzettségük vagy -affinitásuk. 
  • Agrárközgazdász: Elérhetőségük átlag alatti, hiányszakma. 
  • Agrokémikus: Elérhetőségük átlag alatti, hiányszakma 

Drónok szerepe a mezőgazdaságban 

A mezőgazdaság és az azzal járó különböző folyamatok szoros kapcsolatban állnak a klímaváltozással, hiszen az agráriumnak nagy hatása van a környezetre. Viszont ez fordítva is igaz, a klímaváltozás is kihat a mezőgazdaságra, változó feltételek között kell dolgozniuk a gazdáknak és alkalmazkodniuk szükséges azokhoz. Ebben segíthet az agrártechnológia, azon belül is a precíziós gazdálkodás. 

A precíziós gazdálkodás kifejezés alatt a modern technológiák használatát értjük, amit annak érdekében használnak egyre inkább a mezőgazdaságban, hogy a szűkös erőforrásokat minél jobban ki tudják használni, optimális körülmények között legyenek képesek termeszteni a különböző növényeiket, tenyészteni az állataikat a gazdák.  

Ilyen technológia lehet a műholdas felvételek, a GPS-adatok használata annak megállapítására, hogy egy adott vetés milyen állapotban van, valamint időjárási-előrejelzések készítésére.  

Ennek az előnye az, hogy a vetéseket külön-külön lehet kezelni, amire a tradicionális mezőgazdasági megoldások nem képesek, ezáltal előteremtve annak a lehetőségét, hogy a felmerülő problémákat hatékonyabban kezeljék. Nem felejthetjük el megemlíteni azt sem, hogy ezen technológiák használata hozzájárul ahhoz is, hogy fenntarthatóbbá váljon a mezőgazdaság. 

A precíziós gazdálkodás egyik legizgalmasabb területe a távolról irányított légi járművek, más néven drónok, használata, amelyben nagy potenciál rejlik. Ezek használata eddig talán az olyan területeken volt ismert, mint a filmkészítés vagy azok katonai célokra való felhasználása. Viszont a drónoknak nagy szerepe lehet abban, hogy a gazdák ezentúl hatékonyabban követhessék nyomon a terményeik fejlődését, azok tápanyaghiányát előbb vehessék észre, és ez alapján jobb döntéseket hozzanak. A drónok használatának elterjedését az is segíti, hogy egyre olcsóbbá válik a technológia, azon túl, hogy milyen előnyöket biztosítanak azoknak, akik használják őket. 

A drónok több területen is képesek segíteni a gazdák munkáját. Az egyik ilyen a már említett információk biztosítása.  

A termőföldet felülnézetből vizsgálva sokkal több infót tudhatnak meg a növények állapotáról.  

Ilyen például az, hogy hol és mennyi műtrágyára van szükség, hol ütötte fel a fejét valamilyen fertőzés vagy betegség, vagy hogy hol van szükség a vízmennyiség növelésére, adott esetben annak korlátozására. 

Ezek az eszközök nemcsak a növények termesztésében, hanem az állattartásban is segítséget jelenthet. Így jobban meg lehet figyelni az állatállományt, a területüket körülvevő kerítéseket, az általuk használt legelőket, valamint a területet körülvevő potenciálisan fenyegetést jelentő vadállatokat, azok mozgását is. 

A fenti leírt adatok alapján a gazdák jobb döntéseket tudnak hozni és az erőforrásaikat hatékonyabban tudják allokálni. Ezáltal kevesebb üzemanyagot kell felhasználniuk, kevesebb vizet az öntözőrendszerekhez, valamint a nitrátok környezetbe jutását is csökkenthetik, mindezek pedig nagymértékben segítik azt, hogy a mezőgazdaság környezetbarátabb legyen. 

A technológia gyakorlati felhasználását demonstrálva jöjjön néhány példa. Nigériában drónok segítségévek építették ki egy 3000 hektáros rizsföld öntözőrendszerét, valamint a rizsföld felépítését is ez alapján alakították ki. A drónképek segítségével gyorsan és hatékonyan tudtak döntéseket hozni, így egy nap alatt 1000 hektárt vizsgálhattak meg a szakemberek. Ez hagyományos technikák használatával 20 napig is eltartott volna, így viszont pár nap alatt be tudták fejezni a felmérést, számottevően lerövidítve az ehhez szükséges időt. 

Mozambikban pedig egy projekt keretein belül 2800 kis földterülettel rendelkező gazdának szolgáltattak információt összesen 1800 hektárnyi területről annak érdekében, hogy segítsék a döntéshozatalukat a trágyázással, valamint az öntözéssel kapcsolatban. A projektnek köszönhetően a gazdák 41 százalékos terményhozam-növekedést jelentettek, valamint 55 százalékkal hatékonyabban tudták felhasználni a vizüket. 

A fenti példák is azt bizonyítják, hogy az új technológiák az agráriumban valóban képesek számottevő eredmények elérésére, ezáltal hatékonyabbá téve a földművelést. Ebből több előnye is származhat a társadalomnak, hiszen a fenntarthatóbb mezőgazdaság kevésbe járul hozzá a klímaváltozáshoz, a hatékonyabb erőforrás-felhasználás pedig csökkentheti is a mezőgazdasági termékek árát. Ezenkívül ezek a technológiák jó vállalkozási lehetőséget is jelenthetnek a magyar üzletemberek számára is, hiszen egyre nagyobb szükség lesz ezekre és az ezeket körülvevő szabályrendszerek is mind inkább egyszerűsödnek.  

Ezek is érdekelhetnek

trend

Promóció

Hazai válogatás

Promóció

Kövess minket

Facebook

Instagram

LinkedIn